SOBISUNG VIETNAM tham gia triển lãm VIETBUILD 2013

Giang hàng SOBISUNG VIETNAM tại triển lãm quốc tế Vietbuild 2013 từ 24 tháng 3 tới 1 tháng 4 năm 2013.
Tại dịp này, SOBISUNG VIETNAM sẽ giới thiệu các sản phẩm Công ty đang phân phối, nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Giới thiệu một số sản phẩm mới tại Việt Nam.

Địa chỉ: Gian hàng A2 783+784
Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế số 148 Giảng Võ, Hà Nội
Website: www.vietbuildafc.com.vn