Tên sản phẩm: Sen tắm YJ-771L

Mã: YJ-771L

Chất liệu: Đồng: 62%
Kẽm: 35%
Thành phần khác: 3% (Fe, Sn, Al, Ni, Sb, Cr)
Mạ 3 lớp Nickel 8,0㎛ và 1 lớp Chrome 0,25㎛
Chịu áp lực nước: 0,35 Mpa

Thời gian bảo hành: 2-5 năm

Sản phẩm cùng series