CĂN HỘ

Chúng tôi tham gia thiết kế, tư vấn và cung cấp cho nhiều căn hộ riêng lẻ tại các thành phố trên toàn quốc.

Một số hình ảnh tiêu biểu: