DỰ ÁN CHUNG CƯ

Chúng tôi đã và đang cung cấp các sản phẩm SOBISUNG cho nhiều dự án chung cư cao cấp tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số TP khác.

SOBISUNG cũng đã cung cấp cho nhiều dự án chung cư cao cấp tại Hàn Quốc.Tại Hà Nội


Tại TP Hồ Chí Minh
(The Harmona Apartment)


Hai Phong City
(The Cozyvill Apartment)